SK Pohjantähti Etusivu

Kilpailuohjeet


Erityisohjeita Merikosken siltojen ylitykseen ja alitukseen.

Kilpailualueen läpi kulkevalla Merikosken silloilla on useita karttanäytteiden mukaisia paikkoja, joissa silta ylittää toisen tien tai pyörätien. Kilpailija voi kyseisessä kohteessa alittaa sillan tietä tai pyörätietä pitkin. Sillan voi myös ylittää sen molemmilla reunoilla kulkevilla jalkakäytävillä. AUTOKAISTOJEN YLI KULKEMINEN ON KIELLETTY. Huomatkaa, että sillan alitus on sallittu, vaikka kartalla on kielletyn alueen merkintä, kun kohteessa ovat myös alituspaikan violetit kaariviivamerkit.


        

Rastien väliviivat ovat piirretty lajisääntöjen mukaisesti suoraan kielletyn alueen yli. Joillakin rastiväleillä viivoja on katkaistu kartan selvyyden takia. Kielletyksi alueeksi kuvattu ajorata on aina kielletty ylittää, vaikka väliviiva menisikin kielletylle alueelle.


KERTAUS:

    1. Alitus sallittu
    2. Ylitys jalkakäytäviä pitkin sallittu
    3. Ylitys autokaistojen yli KIELLETTY

Same in English