SM-pitkä R1 (2013) esikisat 28-29.7.2012

Pudasjärven Urheilijat ja SK Pohjantähti järjestävät SM-pitkä R1 (2013) esikisat 28-29.7.2012 Syötteellä.


Ratamestarin lausunto 27.7.2012

SM-esikilpailun maasto tulee poikkeamaan ensi vuoden SM-maastosta selvästi vähemmällä pienipiirteisyyden määrällä. Tämä tarkoittaa myös, että suunnitustaidon kannalta maasto tulee vaatimaan enemmän rinnesuunnistustaitoa. Rastinotto on osittain vaikeaa, johtuen vähäisistä kiintopisteiden määrästä.

Suunnistusta hankaloittaa myös vähäisen vihreä käyttö kartassa, jolloin ei voi selkeästi päätellä nopeimpia reitin valintoja ja vaikeimpia rasteja rastinoton kannalta. Pääosin vaarojen päällystät ovat hyväkulkuista avointa mäntymetsää ja rinteet peitteisempää kuusimetsää ja maastopohja paikoin huonompaa.

Kartta on selkeälukuinen ja tarkka. Jotkut rinteen kivikkoalueet ovat rajoiltaan epäselvemmät. Jotain pienempiä ja heikompia polkuja ja linjoja ei ole merkitty karttaan ja eikä myöskään kaikkia muurahaispesiä ja kivikkoja. Kivien kuvauksessa on hieman epätäsmällisyyttä, jossa kaikkia kiviä ei ole kuvattu. Myöskään kaikkia pienempiä notkon muotoja ei ole otettu mukaan karttaan.

Kartan erikoisuutena on, että osittain aukeat suot on karttaan merkitty hakkuun keltaisella pallorasterilla. Tämä tuo suunnistajalle lisätietoa suon kasvillisuuden muuttumisesta.

Pitkän matkan kisa tulee poikkeamaan keskimatkan kisasta suurimmalle osalle suunnistajista vain rataluonteen osalta, jossa on enemmän pitempiä välejä ja suhteessa vähemmän rasteja. Osalle sarjoista tulee lisäksi käyttöön uusi alue, jossa tulee korostumaan reitinvalintojen haasteellisuus ja lisä maasto piirteenä on pienipiirteinen suppia ja kumpareita sisältävä alue. Kumpanakin päivänä tulee olemaan rasteja lähekkäin ja samanlaisissa pisteissä ja vierekkäisten rastien koodit ovat perättäisiä numeroita, joten rasti koodi on tarkistettava.

H21 kärki tulee juoksemaan lauantaina n. 6.15/km ja sunnuntaina n. 6.00/km. Vastaavasti D21 kärki juoksee kumpanakin päivänä n. 7.15/km.


Kilpailuorganisaatio

Kilpailunjohtaja, Heino Ruuskanen PudU 0400-346097

Sihteeri, Tarja Tolonen PudU

Ratamestari, Timo Karppinen SK Pohjantähti 040-560 7359

Tulospalvelu, Vesa Halonen SK Pohjantähti 040-8052049

Tiedotus, Olli Liinamaa SK Pohjantähti 040-5461418

Valvoja, Kalevi Ervasti, TaivKu

Tuomarineuvoston pj, Risto Airaksinen ONMKY

Tuomarineuvoston jäsenet, Anne Määttä KEV, Kari Räisänen KiimU


Erämaan markkinat syötteellä 28.7.2012

Erämaan markkinat Lauvantaina 28.7.2012 klo 10-18 Syötteen luontokeskuksen pihapiirissä.

Markkinoiden esite
Markkinoiden ohjelma

Tarkempaa tietoa markkinoista löytyy täältä!